Programma Mindful Perfomance & Ontwikkeling EQ

Dit corporate programma is een Mindfulness based Emotional Intelligence programma met baanbrekende en moderne inzichten die mentale gezondheid, interne rust, persoonlijke prestaties en leiderschap kwaliteiten in korte tijd een sterke groei geven.

Onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek d. oa. Stanford University en Harvard Medical Institute.

Vasu Coaching Vorm Paars

Emotionele intelligentie

De waarde van emotionele intelligentie wordt steeds duidelijker in de huidige tijd, waarin de informatievoorziening, technologie, reorganisaties en de snelheid van het werk en leven exponentieel toeneemt. Traditionele methoden werken hierdoor niet meer, er zal op een slimmer manier met informatie en de druk van de huidige tijd moeten worden omgegaan. Het ontwikkelen van je emotionele intelligentie zorgt voor mentale gezondheid. Dit vormt tevens de basis voor meer rust, overzicht, creativiteit, besluitvorming en werk-privé balans. EQ ontwikkel je het sterkte door middel van meditatie en mindfulness, dit programma leert de deelnemers dit optimaal toe te passen met veel praktische methoden voor de dagelijkse taken en werkzaamheden.

Bedrijven als Google, SAP en Intel hebben niet voor niets reeds uitgebreide interne programma’s voor hun personeel. SAP heeft zelfs een Director of mindfulness. Dit is niet vreemd, omdat wetenschappelijk onderzoek in overvloed de effecten van mindfulness en meditatie onderbouwt met concrete meetbare en duurzame effecten.

Het programma biedt voor een organisatie de voordelen van mindfulness toegespitst op het ontwikkelen van emotionele intelligentie componenten. Hiermee worden de leiderschap kwaliteiten binnen de organisatie op een significant hoger niveau gebracht. Dit levert naast rust, een hogere efficiëntie, meer creativiteit en betere besluiten op.

Het 4 tot 8 weken toegepaste programma biedt de deelnemer moderne technieken en methoden die hun oorsprong vinden in o.a. de Bridgeman Methode, het Search Inside Yourself programma van Google en moderne methoden m.b.t. ademhaling, rust en emotionele intelligence.

Meetbare effecten

Het Mindful Performance programma ontwikkelt het brein en geeft je eenvoudig toepasbare methoden met de volgende effecten:

  • Mentale gezondheid, dit zorgt voor een veel gezonder en kwalitatiever leven
  • Beter omgaan met stress, weerstand en onrust
  • Creatievere medewerkers en vergroten van innovatie
  • Betere besluitvaardigheid van medewerkers
  • Toename van het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen
  • Ontwikkeling van betere focus, aandacht en concentratie
  • Iedere deelnemer ervaart een betere balans tussen werk en privé
  • Beter omgaan met belemmerende gedachten en emoties
  • Toename van empathie en compassie
  • Veerkracht, flexibiliteit en weerbaarheid nemen toe 
Vasu Coaching Vorm Groen 2

Maak kennis met de wereld van toegepaste mindfulness

Werkvormen

1. Zelfbewustzijn, zelfmanagement en zelfvertrouwen

Door zelfreflectie oefeningen individueel, in tweetallen en groepjes krijgen deelnemers een verdiept inzicht in zichzelf, hun waarden, drijfveren en motivaties. Ze leren beter om te gaan met emoties en ontwikkelen een dieper begrip van eigen gedrag en overkomen op anderen.

2. Empathie en compassie in interactie met anderen en zelf

Door oefeningen individueel en in tweetallen trainen deelnemers de delen van hun brein die geassocieerd worden met empathie en compassie. Inter- relationele onzekerheden nemen af en deelnemers leren met openheid en affectie te communiceren. Denk hierbij aan lichaam scans, mindful spreken, compassie training en vriendelijkheid oefeningen.

3. Toegepaste mindfulness

Deelnemers leren mindfulness toepassen in dagelijkse werkzaamheden, variërend van vergaderen, mindful e-mailen, mindful bellen tot de service aan boord mindful verlenen.

4. Mindfulness meditatie beoefenen

Mindfulness wordt ontwikkeld door middel van mindfulness meditatie, deelnemers leren deze meditatievorm beoefenen en krijgen tools mee om thuis te oefenen.

5. Communicatie met aandacht

Deelnemers leren in twee en drietallen mindful (met aandacht) te spreken en luisteren. Ook toepassingen als mindful vergaderen, mindful e-mailen en mindful bellen komen aan de orde. Communicatie wordt hierdoor duurzamer, efficiënter en duidelijker.

6. Motivatie & commitment

Deelnemers leren door zelfreflectie hun motivatie te vinden. Waarom doe ik wat ik doe? Wat zijn mijn drijfveren en waarden? Wat gebeurt er binnen Human Capital Care dat mij kan helpen groeien en hoe draag ik bij aan de organisatiedoeleinden. Vervolgens leren ze motivatie om te zetten in doelen stellen.

7. Inzicht in de werking van het brein m.b.t. emotionele intelligentie en mindfulness

Aan de hand van het meest actuele hersenonderzoek (Stanford University) leren deelnemers hun hersenen kennen en de effecten van meditatie op o.a. : beter onthouden, meer creativiteit, vecht- vlucht reacties en stress, empathie ontwikkeling etc.

8. Aandachttraining

Toegenomen focus in werk en privé door gerichte concentratietraining.

9. Omgaan met stress en ontspanning

Het vermogen ontwikkelen om doormiddel van o.a. ademhalingsoefeningen stress te managen en in een paar minuten van stress in ontspanning te komen. Deelnemers ervaren meer rust en overzicht in werk en leven en leren beter om te gaan met belemmerende gedachten en emoties.

10. (Innerlijk) Leiderschapsontwikkeling

Deelnemers leren zichzelf beter te managen, leren hun overkomen op collega’s en medewerkers en ontwikkelen meer zelfvertrouwen. Gerichte oefeningen helpen leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen.

11. Frustratie in werk afnemen

Door gerichte oefeningen leren omgaan met frustratie, woede en vergelijkbare emoties. (BOM, STOOR).

12. Veerkracht & flexibiliteit

Door mindfulness beoefening en gerichte geleide oefeningen ontwikkelen medewerkers meer veerkracht, waardoor ze beter in staat zijn om te gaan met tegenslagen, veranderingen en turbulente periodes.

Benieuwd naar alle trainingen die wij verzorgen?